خانه / گالری استوک انبار / استوک انبار 1

تجهیز صنعت

  • تلفن: 88109770-88323258-88323257
  • همراه: 09123956366
  • فکس: 89775010
  • ايميل: tajhizsanat88@gmail.com

استوک انبار 1

کنترل ولو فیشر 44 کنترل ولو سامسون گیج فشار فیشر کنترل ولو فیشر 121 کنترل ولو سامسون 2 کنترل ولو 128 کنترل ولو پوزیشنر فیشر 120 پوزیشنر مانومتر فیشر مانومتر15 مانومتر14 شیر پروانه ای 12 شیر پروانه ای سفتی ولو لیسر سفتی ولو ساپاژ سفتی ولو 2 ریگلاتورفیشر  14 رگلاتور کنترل ولو رگلاتور فیشر 44 ترانسمیتر فشار رزمونت ترانسمیتر رزمونت 2088 ترانسمیتر رزمونت 22 باتر فلای ولو 3 باتر فلای ولو باتر فلای 3 انبار کنترل ولو