آهن یک

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت روزانه میلگرد

لیست قیمت میل کروم ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
1.1191۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانیتماس بگیرید
1.1191۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینتماس بگیرید
1.1191۶۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینتماس بگیرید
1.1191۱۸۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانیتماس بگیرید
1.1191۸میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانیتماس بگیرید
1.1191۹۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانیتماس بگیرید
1.1191۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانیتماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد سیم آرماتور بنگاه تهران....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهرانتماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد بولت رزوه بنگاه تهران ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز (قطر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
25میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
25میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
28میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
28میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
32میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
32میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
18میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
18میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
20میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
20میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهرانتماس بگیرید
لیست قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
وزن (گرم)قیمت بر حسب کیلوگرم
770تماس بگیرید
680تماس بگیرید
860تماس بگیرید
930تماس بگیرید
1010تماس بگیرید
1160تماس بگیرید
لیست قیمت رابیتس گالوانیزه مسعود ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
400رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
490رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
530رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
660رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
500رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
620رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
740رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
820رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
900رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
990رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
1080رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
1250رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
لیست قیمت مش ساده تهران چشمه کارخانه ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
لیست قیمت میلگرد استیل ۱/۴۵۴۲ ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
قطرقیمت بر حسب کیلوگرم
80تماس بگیرید
50تماس بگیرید
120تماس بگیرید
60تماس بگیرید
30تماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ ۶ متری بنگاه تهران ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسافرانسه،شاخه ن بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
قطرنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
15میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
20میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
30میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
60میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ، شاخه ۶ متری بنگاه تهران ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
قطرنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
30میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
60میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
90میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
20میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲فرانسه، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد زیگزاگ ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم (ریال)
5میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتیتماس بگیرید
5میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتیتماس بگیرید
5میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتیتماس بگیرید
  6میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتیتماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد آجدار A3 نیشابور ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایزقیمت برحسب کیلوگرم (ریال)
10تماس بگیرید
14تماس بگیرید
16تماس بگیرید
18تماس بگیرید
20تماس بگیرید
25تماس بگیرید
28تماس بگیرید
32تماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد آجدار A3 ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایزقیمت برحسب کیلوگرم
14تماس بگیرید
16تماس بگیرید
18تماس بگیرید
20تماس بگیرید
22تماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد آجدار A2 سپهر ایرانیان ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایزقیمت برحسب کیلوگرم
8تماس بگیرید
10تماس بگیرید
12تماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایزقیمت برحسب کیلوگرم (ریال)
8تماس بگیرید
10تماس بگیرید
12تماس بگیرید
14تماس بگیرید
16تماس بگیرید
18تماس بگیرید
20تماس بگیرید
22تماس بگیرید
25تماس بگیرید
28تماس بگیرید
لیست قیمت میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایزقیمت بر حسب کیلو گرم
10تماس بگیرید
11تماس بگیرید
12تماس بگیرید
۱۲.۵تماس بگیرید
14تماس بگیرید
۱۶.۵تماس بگیرید
جدول میلگرد ساده ..... تاریخ به روز رسانی 1400/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
سایزقیمت بر حسب کیلوگرم
12تماس بگیرید
14تماس بگیرید
16تماس بگیرید
18تماس بگیرید
20تماس بگیرید
22تماس بگیرید
25تماس بگیرید
28تماس بگیرید
30تماس بگیرید
32تماس بگیرید
36تماس بگیرید
40تماس بگیرید
50تماس بگیرید

 

 

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)