لیست قیمت محصولات گوتزه آلمان

لیست قیمت محصولات گوتزه آلمان ..... تاریخ بروز رسانی 97/08/26


Data sheet Series 651mWIK


 

شیر اطمینان گوتزه اصل آلمان GOETZE

series 651mwik

body : Gunmetal …. SEALS : EPDM

Spring steel with anti-rust protection

– 10°C to + 95°C

3 - 10.... bar

سیال : آب،آب شور

سایز اینجسایز m.mقیمت
1/2DN:151,745,000
3/4DN:202,430,000
1DN:253,850,000
1-1/4DN:329,500,000
1-1/2DN:4015,400,000
2DN:5022,680,000


Data sheet Series 618

GOETZE  ریلف ولو  گوتزه اصل آلمان 

series 618sGFO

body : Gunmetal …. SEALS : PTFE

Spring : Stainless steel 

– 60°C to + 225°C

2 - 12.... bar

سیال : آب ، گاز ، بخار

سایز اینجسایز m.mقیمت ریال
1/2DN:155,540,000
3/4DN:206,300,000
1DN:259,680,000
1-1/4DN:3213,700,000
1-1/2DN:4020,700,000
2DN:5028,800,000


Data sheet Series 618

GOETZE  ریلف ولو  گوتزه اصل آلمان 

series 618sGFO

body : Gunmetal …. SEALS : PTFE

Spring : Stainless steel 

– 60°C to + 225°C

12 - 20..... bar

سیال : آب ، گاز ، بخار

سایز اینجسایز m.mقیمت ریال
1/2DN:156,100,000
3/4DN:206,950,000
1DN:2510,700,000
1-1/4DN:3214,380,000
1-1/2DN:4019,930,000
2DN:5031,190,000


Data sheet Series 618

GOETZE  ریلف ولو  گوتزه اصل آلمان اهرم دار 

series 618sGFL

body : Gunmetal …. SEALS : PTFE

Spring : Stainless steel 

– 60°C to + 225°C

2 - 12.... bar

سیال : آب ، گاز ، بخار

سایز اینجسایز m.mقیمت ریال
1/2DN:157,300,000
3/4DN:208,870,000
1DN:2512,600,000
1-1/4DN:3215,560,000
1-1/2DN:4025,520,000
2DN:5038,200,000


Data sheet Series 618

GOETZE  ریلف ولو  گوتزه اصل آلمان اهرم دار 

series 618sGFL

body : Gunmetal …. SEALS : PTFE

Spring : Stainless steel 

– 60°C to + 225°C

12 - 20 .... bar

سیال : آب ، گاز ، بخار

سایز اینجسایز m.mقیمت ریال
1/2DN:157,740,000
3/4DN:209,720,000
1DN:2513,430,000
1-1/4DN:3217,980,000
1-1/2DN:4028,000,000
2DN:5041,980,000

 Data sheet Series 652sGK

GOETZE  شیر اطمینان گوتزه اصل آلمان دار 

series 652sGK

body : Gunmetal …. SEALS :FKM

Spring : Stainless steel 

– 20°C to + 225°C

1 - 10 .... bar

سیال : آب ، گاز ، بخار

سایز اینجسایز m.mقیمت ریال
1/2DN:15تماس بگیرید
3/4DN:206,700,000
1DN:25980,000
1-1/4DN:3214,260,000
1-1/2DN:4023,400,000
2DN:5031,000,000

 


Data sheet Series 681sGFO-SP

GOETZE شیرفشار شکن  گوتزه اصل آلمان دار

series 681mGFO-SP

body : Gunmetal …. SEALS :EPDM

Spring steel with anti-rust protection

– 10°C to + 95°C

1 - 8 .... bar

سیال : آب ، گاز ، بخار

سایز اینجسایز m.mقیمت ریال
1/2DN:15تماس بگیرید
3/4DN:20تماس بگیرید
1DN:25تماس بگیرید
1-1/4DN:32تماس بگیرید
1-1/2DN:40تماس بگیرید
2DN:50تماس بگیرید

مطالب مرتبط

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر لاستیکی قیمت لرزه گیر لاستیکی تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و لرزه …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)