گالری استوک انبار

استوک فلومتر

فلومتر-آندرس-هازر-4

فلومتر چیست    قیمت فلومتر دست دوم   امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند. با توجه به  اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین …

اطلاعات تماس

استوک کنترل ولو فیشر

کنترل-ولو-فیشر-77

کنترل ولو فیشر دست دوم استوک کنترل ولو فیشر یکی از رایجترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی ،کنترل ولو می باشد، کنترل ولو فیشر برحسب فرمان یک سیگنال اتوماتیک همچون سیگنال یک کنترل کننده یا دستگاه منطقی (مانند PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می کند. خرید کنترل ولو فیشر دست دوم فروش …

اطلاعات تماس
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)