گاز R410A

 • فرمول: CH2F2 (50%) ، CHF2CF3 (50%)
 • وزن مولکولی (Da) 72.6
 • نقطه ذوب :(°C) -155
 • نقط جوش : (°C)-48.5
 • چگالی محلول :(30°C), kg/m3 1040
 • چگالی بخار :‌(30°C) ، هوا=1.0 3.0
 • فشار بخار در : 21.1°C (MPa), 1.383
 • دمای بحرانی :(°C) 72.8
 • فشار بحرانی :MPa 4.86
 • ظرفیت گرمایش گاز (kJ/(kg·°C) : 0.84
 • ظرفیت گرمایش محلول : @1atm30°C ، (kJ/(kg·°C) 1.8

توضیحات

گاز R-410A تحت نام تجاری Suva 410A، Forane 410A، Puron، EcoFluor R410، Genetron R410Aو AZ-20، یک مخلوط ژئوتروپیک، اما تقریبا آزئوتروپی از دی‌فلورورمتان (CH2F2، به نام R-32) و پنتافلوئورواتان (CHF2CF3، به نامR-125) است، که به عنوان یک سرمازا یا مبرد در برنامه های تهویه مطبوع استفاده می شود. سیلندر R-410A صورتی رنگی است.

برخلاف مبردهای آلکیل هالیدکه حاوی بروم یا کلر هستند، R-410A (که تنها شامل فلوئور است) در تخریبلایه ازن مشارکت نمی کند بنابراین به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا استفاده از مبردهایی که در تخریب ازن مشارکت دارند مانند R-22 بتدریج در حال از بین رفتن است. با این حال مانند R-22، R-410A پتانسیل گرمایشی جهانی بالایی (1700 برابر اثر دی اکسید کربن) دارد. از آنجا که R-410A نسبت به R-22 دارای رتبه های بالاتر”نسبت بهره وری انرژی فصلی”(SEER)است، با کاهش مصرف برق، تاثیر کلی بر گرم شدن جهانی کره زمین از سیستم R-410A به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از سیستم R-22 به دلیل کاهش گلخانه انتشار گاز از نیروگاه ها است.

4/5 (1 نظر)
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)