آرشیو برچسب های: خرید نوار آلتن

نوار آلتن

نوار آلتن

نوار آلتن  نوار آلتن چیست؟ یکی از روش های کنترل خوردگی فلزات زیرسازی وسندبلاست کردن سطوح فلزی میباشدکه بسیارپرهزینه وزمانبراست وبعد ازاین مرحله فلزات رابایک یاچندلایه پوشش می دهندTاما بهترین روش کنترل خوردگی فلزات استفاده ازموم پرایمرهابدون سندبلاست کردن سطوح است. نوار پرایمر آلتن موم پرایمرها ازسطوح زنگزده وبرجستگیهای میکروسکوپی عبورکرده وخودرابه بافت سالم فلزمیرسانندوعمل مومیائی فلزرابه طورکامل انجام میدهند. …

اطلاعات تماس
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)