آرشیو برچسب های: فلومتر جرمی حرارتی

فلومتر حرارتی جرمی

فلومتر حرارتی جرمی

اندازه گیری جریان سیال با استفاده از فلومتر حرارتی جرمی بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در حقیقت بیشتر کارشناسان پس از اندازه گیری دمای سیال مهمترین کمیت برای اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال می نامند. 

اطلاعات تماس
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)