آرشیو برچسب های: مانوستات EX

مانوستات ویکا

مانوستات ویکا 1

مانوستات ویکا از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد. بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است، فشار سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد. از این رو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به …

اطلاعات تماس
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)