آرشیو برچسب های: Rottom Hole & Surface Pressure Survey

اندازه گیری فشار داخلی سر چاه نفت

اندازه گیری فشار داخلی سر چاه نفت

اندازه گیری فشار داخلی و سرچاه و مسیر تولید Rottom Hole & Surface Pressure Survey یکی از عوامل مهم بهره برداری از مخازن زیرزمینی و تولید از چاهها فشار می باشد .  دانستن فشار سیال در هر موقعیت به منظور کاربرد در محاسبات و اندازه گیریها امری اجتناب ناپذیر است . اندازه گیری فشار با وسایل بخصوصی صورت می گیرد …

اطلاعات تماس
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)