تامین کننده تجهیز صنعت

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

نمایندگی شیرآلات سیم ایتالیا

cimberio

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر کشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت (تومان)
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/4159,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/8159,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/2216,500
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/4301,500
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1412,100
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/4577,000
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/2773,600
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "21,153,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2.1/21,829,400
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "32,465,800
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "44,772,400
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "511,135,400
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "615,111,900
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1/2180,800
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "3/4242,500
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1324,700
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/4461,700
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/2636,190
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2914,500
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2.1/21,554,000
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "32,299,000
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "43,977,000
لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1/2326,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "3/4470,500
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1716,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1.1/4994,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1.1/21,265,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "21,805,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "2.1/23,969,900
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "35,055,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "49,544,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1/2285,900
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "3/4355,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1517,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1.1/4730,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1.1/2976,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "21,439,000
لیست قیمت شیر یکطرفه برنجی فنری سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1/2245,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "3/4324,700
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1469,300
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/4629,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/2827,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "21,121,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2.1/21,988,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "32,545,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "44,461,600
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1/2159,700
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "3/4223,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1342,300
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/4517,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/2716,400
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "21,034,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2.1/22,205,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "32,943,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "44,692,000
لیست قیمت شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا (توری) ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1/2224,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "3/4326,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1517,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/4756,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/2631,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "21,691,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2.1/22,863,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "33,937,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "47,158,000
لیست قیمت شیر گازی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/4195,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "3/8195,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/2286,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "3/4437,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "1612,800
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 "1.1/4999,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "1.1/21,282,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "22,068,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 "4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "2.1/23,579,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "35,076,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "48,120,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/4143,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "3/8143,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/2159,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "3/4263,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "1382,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 "1.1/4578,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "1.1/2955,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "21,432,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "2.1/22,675,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "33,724,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "46,009,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/4143,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "3/8143,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/2159,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "3/4263,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "1382,000
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN80 "1/2159,000
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "3/4263,000
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "1382,000
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 "1/2120,000
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "3/4191,400
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "1263,000
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "1تماس بگیرید
لیست قیمت شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "1.1/2955,000
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "21,352,000
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2.1/21,829,000
لیست قیمت شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "1/2379,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "3/4418,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "11,106,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/42,538,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/22,733,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "23,340,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "2.1/25,170,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "37,975,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "422,776,000
لیست قیمت شیر بالانس اوریفیس سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1/21,264,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "3/41,590,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "11974,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/42,386,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/23,572,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "24,483,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "29,067,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "2.1/211,930,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "318,293,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "426,247,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "538,574,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "654,879,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "8104,987,000
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "10تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "12تماس بگیرید
لیست قیمت شیر شلنگی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1/2250,000
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "3/4342,000
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1513,000
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1/2258,000
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "3/4390,000
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1513,000
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"1/2258,000
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"3/4390,000
لیست قیمت شیر پیسوار برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8310,000
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"1/2310,000
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8173,000
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c "1/2*"1/2150,000
لیست قیمت شیر مینی والو برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c "1/2159,000
شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیا CIM015-PN150- -20 to 95 c "1/2159,000
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c "1/2159,000
لیست قیمت سختی گیر الکترونیکی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا CIM2501- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا CIM2502- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا CIM2511- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا CIM2512- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
لیست قیمت تفلون مایع سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 100ml300,000
لیست قیمت شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 "1/2*"3/4228,000

نمایندگی شیرآلات سیم ایتالیا

cimberio italy

کاتالوگ شیرآلات سیم ایتالیا

قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیرالات سیم ایتالیا

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)