تامین کننده تجهیز صنعت

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

نمایندگی شیرآلات سیم ایتالیا

cimberio

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر کشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت (تومان)
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/4تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/8تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/4تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/4تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2.1/2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "4تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "5تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "6تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1/2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "3/4تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/4تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2.1/2تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "3تماس بگیرید
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "4تماس بگیرید
لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
شرحسایزقیمت
CIM75-200-PN16 "1/2تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "3/4تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "1تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "1.1/4تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "1.1/2تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "2تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "2.1/2تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "3تماس بگیرید
CIM75-200-PN16 "4تماس بگیرید
CIM75-150-PN10 "1/2تماس بگیرید
CIM75-150-PN10 "3/4تماس بگیرید
CIM75-150-PN10 "1تماس بگیرید
CIM75-150-PN10 "1.1/4تماس بگیرید
CIM75-150-PN10 "1.1/2تماس بگیرید
CIM75-150-PN10 "2تماس بگیرید
لیست قیمت شیر یکطرفه برنجی فنری سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1/2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "3/4تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/4تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2.1/2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "3تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "4تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1/2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "3/4تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/4تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2.1/2تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "3تماس بگیرید
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "4تماس بگیرید
لیست قیمت شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا (توری) ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1/2تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "3/4تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/4تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/2تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2.1/2تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "3تماس بگیرید
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "4تماس بگیرید
لیست قیمت شیر گازی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "3/8تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "1تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 "1.1/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "1.1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 "4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "2.1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "3تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "3/8تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "1تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 "1.1/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "1.1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "2.1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "3تماس بگیرید
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "4تماس بگیرید
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/4تماس بگیرید
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "3/8تماس بگیرید
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "1تماس بگیرید
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN80 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "1تماس بگیرید
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "1تماس بگیرید
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 "1/2تماس بگیرید
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "3/4تماس بگیرید
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "1تماس بگیرید
لیست قیمت شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "1.1/2تماس بگیرید
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2تماس بگیرید
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2.1/2تماس بگیرید
لیست قیمت شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "1/2تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "3/4تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/4تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/2تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "2تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "2.1/2تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "3تماس بگیرید
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "4تماس بگیرید
لیست قیمت شیر بالانس اوریفیس سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1/2تماس بگیرید
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "3/4تماس بگیرید
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1تماس بگیرید
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/4تماس بگیرید
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/2تماس بگیرید
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "2تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "2تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "2.1/2تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "3تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "4تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "5تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "6تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "8تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "10تماس بگیرید
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "12تماس بگیرید
لیست قیمت شیر شلنگی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1/2تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "3/4تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1/2تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "3/4تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"1/2تماس بگیرید
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"3/4تماس بگیرید
لیست قیمت شیر پیسوار برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8تماس بگیرید
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"1/2تماس بگیرید
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8تماس بگیرید
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c "1/2*"1/2تماس بگیرید
لیست قیمت شیر مینی والو برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c "1/2تماس بگیرید
شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیا CIM015-PN150- -20 to 95 c "1/2تماس بگیرید
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c "1/2تماس بگیرید
لیست قیمت سختی گیر الکترونیکی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا CIM2501- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا CIM2502- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا CIM2511- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا CIM2512- 0 to 40c-PN16 "1/2تماس بگیرید
لیست قیمت تفلون مایع سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 100mlتماس بگیرید
لیست قیمت شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 "1/2*"3/4تماس بگیرید

نمایندگی شیرآلات سیم ایتالیا

cimberio italy

کاتالوگ شیرآلات سیم ایتالیا

قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیرالات سیم ایتالیا

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)