Home / لیست قیمت ها / لیست قیمت تجهیزات پایپینگ / لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر کشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت (تومان)
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"1/471,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"3/871,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"1/296,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"3/4134,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"1184,200
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"1.1/4258,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"1.1/2345,800
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"2515,600
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"2.1/2818,000
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"31,102,500
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"42,133,900
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"54,979,100
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا70B-PN20"66,757,200
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"1/280,700
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"3/4108,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"1145,200
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"1.1/4206,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"1.1/2284,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"2408,800
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"2.1/2693,600
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"31,028,000
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM50-PN16"41,778,400
لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"1/2145,800
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"3/4210,300
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"1320,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"1.1/4444,500
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"1.1/2566,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"2807,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"2.1/21,775,100
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"32,260,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM75-200-PN16"44,267,600
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیاCIM75-150-PN10"1/2128,100
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیاCIM75-150-PN10"3/4158,700
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیاCIM75-150-PN10"1231,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیاCIM75-150-PN10"1.1/4326,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیاCIM75-150-PN10"1.1/2436,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیاCIM75-150-PN10"2643,600
لیست قیمت شیر یکطرفه برنجی فنری سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"1/2109,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"3/4145,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"1209,800
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"1.1/4281,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"1.1/2370,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"2501,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"2.1/2889,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"31,138,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیاCIM80-PN16"41,994,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"1/271,300
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"3/499,700
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"1153.000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"1.1/4231,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"1.1/2320.200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"2462,400
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"2.1/2986,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"31,316,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیاCIM30-30A-PN20"42,098,400
لیست قیمت شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا (توری) ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"1/2100,400
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"3/4145,800
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"1231,300
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"1.1/4338,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"1.1/2416,200
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"2756,500
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"2.1/21,280,500
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"31,760,400
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیاCIM74-PN20"43,200,800
لیست قیمت شیر گازی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN100"1/487,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN100"3/887,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN100"1/2128,100
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN64"3/4195,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN64"1274,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN50"1.1/4443,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN40"1.1/2569,100
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN40"2924,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM10-PN25"44,526,400
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM12-PN20"2.1/21,600,400
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM12-PN20"32,269,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیاCIM12-PN20"43,630,800
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN80"1/464,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN80"3/864,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN80"1/271,300
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN50"3/4117,500
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN50"1170,700
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN40"1.1/4258,400
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN32"1.1/2426,900
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM16-16NPT-PN32"2640,400
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM14-PN16"2.1/21,196,200
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM14-PN16"31,665,200
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیاCIM14-PN16"42,683,600
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16BL-PN80"1/464,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16BL-PN80"3/864,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16BL-PN80"1/271,300
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16BL-PN50"3/4117,500
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16BL-PN50"1170,700
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16NPT-PN80"1/271,300
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16NPT-PN50"3/4117,500
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM301/16NPT-PN50"1170,700
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM RED 6/1MF -PN50"1/253,600
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM RED 6/1MF -PN40"3/485,500
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیاCIM RED 6/1MF -PN40"1117,500
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیاCIM316NPT-PN80"1/271,300
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیاCIM316NPT-PN50"3/4117,500
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیاCIM316NPT-PN50"1170,700
لیست قیمت شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیاCIM100"1.1/2426,900
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیاCIM100"2604,500
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیاCIM100"2.1/2818,000
لیست قیمت شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar"1/2169,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar"3/4186,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"1494,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"1.1/41,134,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"1.1/21,222,300
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"21,493,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"2.1/22,312,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"33,566,200
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیاCIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar"410,184,400
لیست قیمت شیر بالانس اوریفیس سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیاCIM 747-PN25- -10 to 120 c"1/2578,800
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیاCIM 747-PN25- -10 to 120 c"3/4711,300
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیاCIM 747-PN25- -10 to 120 c"1882,700
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیاCIM 747-PN25- -10 to 120 c"1.1/41,067,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیاCIM 747-PN25- -10 to 120 c"1.1/21,597,300
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیاCIM 747-PN25- -10 to 120 c"22,004,500
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"24,054,400
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"2.1/25,334,800
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"38,179,900
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"411,736,300
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"517,248,600
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"624,539,300
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"846,944,700
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"1095,667,700
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیاCIM 3739B-PN16- -10 to 120 c"12126,253,000
لیست قیمت شیر شلنگی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیاCIM34-PN40- -15 to 90 c"1/2111,900
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیاCIM34-PN40- -15 to 90 c"3/4152,900
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیاCIM34-PN40- -15 to 90 c"1229,700
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیاCIM34/1-PN40- -15 to 90 c"1/2115,600
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیاCIM34/1-PN40- -15 to 90 c"3/4174,400
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیاCIM34/1-PN40- -15 to 90 c"1270,300
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"1/2135,900
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"3/4194,200
لیست قیمت شیر پیسوار برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیاCIM 45F- -20 to 90 c-PN16"1/2*"3/8138,700
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیاCIM 45F- -20 to 90 c-PN16"1/2*"1/2138,700
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیاCIM 46- -20 to 90 c-PN16"1/2*"3/877,700
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیاCIM45-PN16- -15 to 90 c"1/2*"1/263,200
لیست قیمت شیر مینی والو برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیاCIM011-PN150- -20 to 95 c"1/271,300
شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیاCIM015-PN150- -20 to 95 c"1/282,000
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیاCIM012-PN150- -20 to 95 c"1/271,300
لیست قیمت سختی گیر الکترونیکی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیاCIM2501- 0 to 40c-PN16"1/2452,700
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیاCIM2502- 0 to 40c-PN16"1/2420,400
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیاCIM2511- 0 to 40c-PN16"1/2323,600
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیاCIM2512- 0 to 40c-PN16"1/2323,600
لیست قیمت تفلون مایع سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
تفلون مایع سیم ایتالیاCIM70-10100ml133,700
لیست قیمت شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیاCIM39L-PN16"1/2*"3/4102,000

مطالب مرتبط

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر لاستیکی قیمت لرزه گیر لاستیکی تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و لرزه …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)