تامین کننده تجهیز صنعت

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت شیرآلات فاراب

شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت
(تومان)
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "1.1/4F1-PN16 (آب داغ ) 1,320,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "1.1/2F1-PN16 (آب داغ ) 1,520,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "2F1-PN16 (آب داغ ) 1,630,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "2.1/2F1-PN16 (آب داغ ) 2,180,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "3F1-PN16 (آب داغ ) 2,510,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "4F1-PN16 (آب داغ ) 3,410,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "5F1-PN16 (آب داغ ) 4,840,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "6F1-PN16 (آب داغ ) 6,030,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "8F1-PN16 (آب داغ ) 9,450,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب "10F1-PN16 (آب داغ ) 14,920,000
شیر صافی با توری استیل فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/30
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت
(تومان)
شیر صافی با توری استیل فاراب "2F1-PN16 (آب داغ ) 740,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "2.1/2F1-PN16 (آب داغ ) 1,040,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "3F1-PN16 (آب داغ ) 1,130,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "4F1-PN16 (آب داغ ) 1,460,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "5F1-PN16 (آب داغ ) 2,070,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "6F1-PN16 (آب داغ ) 3,100,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "8F1-PN16 (آب داغ ) 4,920,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "10F1-PN16 (آب داغ ) 8,470,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "12F1-PN16 (آب داغ ) 11,840,000
شیر صافی با توری استیل فاراب "14F1-PN16 (آب داغ ) 17,780,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "2F4-PN10 (آب سرد و گرم) 1,650,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "2.1/2F4-PN10 (آب سرد و گرم) 1,820,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "3F4-PN10 (آب سرد و گرم) 1,950,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "4F4-PN10 (آب سرد و گرم) 2,270,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "5F4-PN10 (آب سرد و گرم) 3,080,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "6F4-PN10 (آب سرد و گرم) 3,600,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "8F4-PN10 (آب سرد و گرم) 5,150,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "10F4-PN10 (آب سرد و گرم) 8,380,000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب "12F4-PN10 (آب سرد و گرم) 11,520,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت
(تومان)
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "2F5-PN16 (آب داغ ) 2,220,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "2.1/2F5-PN16 (آب داغ ) 2,630,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "3F5-PN16 (آب داغ ) 3,490,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "4F5-PN16 (آب داغ ) 4,800,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "5F5-PN16 (آب داغ ) 5,280,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "6F5-PN16 (آب داغ ) 6,630,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "8F5-PN16 (آب داغ ) 9,920,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "10F5-PN16 (آب داغ ) 13,660,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "12F5-PN16 (آب داغ ) 20,320,000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب "14F5-PN16 (آب داغ ) 25,590,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/30
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "2F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 1,960,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "2.1/2F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 2,180,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "3F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 2,500,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "4F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 2,920,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "5F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 3,920,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "6F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 4,620,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "8F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 7,120,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "10F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 12,760,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "12F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 19,000,000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب "14F5-PN16 (آب سرد و گرم ) 21,210,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت (تومان )
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "2F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 750,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "2.1/2F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 880,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "3F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 1,090,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "4F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 1,320,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "5F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 1,650,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "6F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 2,290,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب "8F6-PN16 (آب سرد و فاضلاب ) 3,520,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت (تومان)
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "2F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 1,230,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "2.1/2F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 1,400,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "3F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 1,610,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "4F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 1,870,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "5F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 2,590,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "6F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 3,520,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "8F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 5,370,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "10F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 9,640,000
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب "12F6-PN16 (آب سرد و گرم ) 11,500,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزشرحقیمت
(تومان)
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "2F4-PN10 (آب داغ) 1,740,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "2.1/2F4-PN10 (آب داغ) 1,960,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "3F4-PN10 (آب داغ) 2,160,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "4F4-PN10 (آب داغ) 2,520,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "5F4-PN10 (آب داغ) 3,290,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "6F4-PN10 (آب داغ) 3,850,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "8F4-PN10 (آب داغ) 5,520,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "10F4-PN10 (آب داغ) 8,940,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "12F4-PN10 (آب داغ) 12,310,000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب "16F4-PN10 (آب داغ) 25,220,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزقیمت
شیر پروانه ای ویفری بدون فلنج اهرام دار فاراب"2540,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب"2/5600,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب"3720,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب"4820,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب"51,020,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب"61,410,000
شیر پروانه ای ویفری اهرام دار فاراب"82,230,000
شیر پروانه ای لاگ فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزقیمت
شیر پروانه ای لاگ فاراب"2تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"2/5تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"3تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"4تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"5تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"6تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"8تماس بگیرید
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)