تامیین کننده تجهیز صنعت

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت شیرآلات میراب

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "1PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2.1/2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "3PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "4PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "5PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "6PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "8PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "1PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2.1/2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "3PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "4PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "5PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "6PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "1PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2.1/2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "3PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "4PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "5PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "6PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "8PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "10PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "12PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "14PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "1PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2.1/2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "3PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "4PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "5PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "6PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "8PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "10PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "12PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "14PN16 تماس بگیرید
شیر صافی تیپ Y میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر صافی تیپ Y میراب "2PN10 623,500
شیر صافی تیپ Y میراب "2.1/2PN10 875,000
شیر صافی تیپ Y میراب "3PN10 983,000
شیر صافی تیپ Y میراب "4PN10 1,259,000
شیر صافی تیپ Y میراب "5PN10 1,722,000
شیر صافی تیپ Y میراب "6PN10 2,649,000
شیر صافی تیپ Y میراب "8PN10 4,458,000
شیر صافی تیپ Y میراب "10PN10 6,812,000
شیر صافی تیپ Y میراب "12PN10 1,049,700
شیر صافی تیپ Y میراب "2PN16 623,500
شیر صافی تیپ Y میراب "2.1/2PN16 875,000
شیر صافی تیپ Y میراب "3PN16 983,000
شیر صافی تیپ Y میراب "4PN16 1,259,000
شیر صافی تیپ Y میراب "5PN16 1,722,000
شیر صافی تیپ Y میراب "6PN16 2,649,000
شیر صافی تیپ Y میراب "8PN16 4,589,000
شیر صافی تیپ Y میراب "10PN16 7,096,000
شیر صافی تیپ Y میراب "12PN16 11,118,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2.1/2PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"3PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"4PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"5PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"6PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"8PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2.1/2PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"3PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"4PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"5PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"6PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"8PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"2PN10 1,668,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"2.1/2PN10 1,897,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"3PN10 2,507,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"4PN10 3,390,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"5PN10 3,869,500
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"6PN10 4,720,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"8PN10 7,292,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"10PN10 11,838,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"12PN10 16,437,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"14PN10 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"2PN16 1,744,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"2.1/2PN16 1,995,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"3PN16 2,649,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"4PN16 3,575,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"5PN16 4,077,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"6PN16 4,992,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"8PN16 7,685,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"10PN16 12,448,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"12PN16 17,288,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب"14PN16 تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2PN10 682,500
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2.1/2PN10 826,500
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"3PN10 1,032,500
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"4PN10 1,243,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"5PN10 1,575,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"6PN10 2,221,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"8PN10 3,420,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"10PN10 6,067,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"12PN10 8,502,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"14 PN10 11,489,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2PN16 704,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2.1/2PN16 851,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"3PN16 1,064,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"4PN16 1,283,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"5PN16 1,621,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"6PN16 2,289,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"8PN16 3,570,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"10PN16 6,334,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"12PN16 8,884,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"14 PN16 11,990,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2PN10 779,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2.1/2PN10 971,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "3PN10 1,259,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "4PN10 1,450,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "5PN10 1,897,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "6PN10 2,725,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "8PN10 4,655,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2PN16 779,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2.1/2PN16 971,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "3PN16 1,259,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "4PN16 1,450,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "5PN16 1,897,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "6PN16 2,725,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "8PN16 4,655,000
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)