لیست قیمت شیرآلات میراب

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "1PN10 274,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2PN10 343,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2.1/2PN10 363,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "3PN10 458,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "4PN10 523,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "5PN10 631,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "6PN10 867,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "8PN10 1,166,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "1PN16 285,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2PN16 356,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2.1/2PN16 378,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "3PN16 472,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "4PN16 544,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "5PN16 656,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "6PN16 902,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "1PN10 629,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2PN10 708,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2.1/2PN10 733,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "3PN10 836,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "4PN10 879,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "5PN10 998,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "6PN10 1,262,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "8PN10 1,591,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "10PN10 3,706,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "12PN10 3,960,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "14PN10 6,191,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "1PN16 648,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2PN16 730,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2.1/2PN16 755,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "3PN16 861,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "4PN16 906,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "5PN16 1,028,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "6PN16 1,300,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "8PN16 1,639,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "10PN16 2,817,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "12PN16 4,079,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "14PN16 6,376,000
شیر صافی تیپ Y میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر صافی تیپ Y میراب "2PN10 386,000
شیر صافی تیپ Y میراب "2.1/2PN10 539,000
شیر صافی تیپ Y میراب "3PN10 604,000
شیر صافی تیپ Y میراب "4PN10 779,000
شیر صافی تیپ Y میراب "5PN10 1,063,000
شیر صافی تیپ Y میراب "6PN10 1,635,000
شیر صافی تیپ Y میراب "8PN10 2,758,000
شیر صافی تیپ Y میراب "10PN10 4,338,000
شیر صافی تیپ Y میراب "12PN10 6,801,000
شیر صافی تیپ Y میراب "2PN16 386,000
شیر صافی تیپ Y میراب "2.1/2PN16 539,000
شیر صافی تیپ Y میراب "3PN16 604,000
شیر صافی تیپ Y میراب "4PN16 779,000
شیر صافی تیپ Y میراب "5PN16 1,063,000
شیر صافی تیپ Y میراب "6PN16 1,635,000
شیر صافی تیپ Y میراب "8PN16 2,834,000
شیر صافی تیپ Y میراب "10PN16 4,523,000
شیر صافی تیپ Y میراب "12PN16 7,085,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2PN10 855,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2.1/2PN10 1,215,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"3PN10 1,393,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"4PN10 2,005,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"5PN10 2,853,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"6PN10 3,441,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"8PN10 5,450,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2PN16 855,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2.1/2PN16 1,215,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"3PN16 1,393,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"4PN16 2,005,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"5PN16 2,853,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"6PN16 3,441,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"8PN16 5,668,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "2PN10 1,199,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "2.1/2PN10 1,362,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "3PN10 1,809,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "4PN10 2,441,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "5PN10 2,790,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "6PN10 3,412,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "8PN10 5,254,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "10PN10 8,524,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "12PN10 11,837,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "14PN10 15,565,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "2PN16 1,199,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "2.1/2PN16 1,362,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "3PN16 1,809,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "4PN16 2,441,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "5PN16 2,790,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "6PN16 3,412,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "8PN16 5,254,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "10PN16 8,524,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "12PN16 11,837,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب "14PN16 15,565,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2PN10 431,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2.1/2PN10 495,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"3PN10 615,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"4PN10 757,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"5PN10 937,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"6PN10 1,341,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"8PN10 2,104,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"10PN10 3,837,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"12PN10 5,254,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"14 PN10 7,412,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2PN16 445,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2.1/2PN16 510,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"3PN16 633,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"4PN16 780,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"5PN16 966,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"6PN16 1,381,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"8PN16 2,196,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"10PN16 4,006,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"12PN16 5,485,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"14 PN16 7,738,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2PN10 562,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2.1/2PN10 659,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "3PN10 839,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "4PN10 1,019,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "5PN10 1,329,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "6PN10 1,815,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "8PN10 3,150,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2PN16 562,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "2.1/2PN16 659,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "3PN16 839,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "4PN16 1,019,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "5PN16 1,329,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "6PN16 1,815,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب "8PN16 3,150,000

مطالب مرتبط

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر لاستیکی قیمت لرزه گیر لاستیکی تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و لرزه …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)