Home / لیست قیمت ها / لیست قیمت تجهیزات پایپینگ / لیست قیمت شیرآلات میراب

لیست قیمت شیرآلات میراب

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"1PN10274,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"2PN10343,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"2.1/2PN10363,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"3PN10458,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"4PN10523,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"5PN10631,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"6PN10867,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"8PN101,166,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"1PN16285,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"2PN16356,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"2.1/2PN16378,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"3PN16472,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"4PN16544,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"5PN16656,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب"6PN16902,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"1PN10629,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"2PN10708,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"2.1/2PN10733,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"3PN10836,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"4PN10879,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"5PN10998,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"6PN101,262,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"8PN101,591,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"10PN103,706,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"12PN103,960,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"14PN106,191,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"1PN16648,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"2PN16730,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"2.1/2PN16755,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"3PN16861,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"4PN16906,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"5PN161,028,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"6PN161,300,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"8PN161,639,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"10PN162,817,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"12PN164,079,000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب"14PN166,376,000
شیر صافی تیپ Y میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر صافی تیپ Y میراب"2PN10386,000
شیر صافی تیپ Y میراب"2.1/2PN10539,000
شیر صافی تیپ Y میراب"3PN10604,000
شیر صافی تیپ Y میراب"4PN10779,000
شیر صافی تیپ Y میراب"5PN101,063,000
شیر صافی تیپ Y میراب"6PN101,635,000
شیر صافی تیپ Y میراب"8PN102,758,000
شیر صافی تیپ Y میراب"10PN104,338,000
شیر صافی تیپ Y میراب"12PN106,801,000
شیر صافی تیپ Y میراب"2PN16386,000
شیر صافی تیپ Y میراب"2.1/2PN16539,000
شیر صافی تیپ Y میراب"3PN16604,000
شیر صافی تیپ Y میراب"4PN16779,000
شیر صافی تیپ Y میراب"5PN161,063,000
شیر صافی تیپ Y میراب"6PN161,635,000
شیر صافی تیپ Y میراب"8PN162,834,000
شیر صافی تیپ Y میراب"10PN164,523,000
شیر صافی تیپ Y میراب"12PN167,085,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2PN10855,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2.1/2PN101,215,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"3PN101,393,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"4PN102,005,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"5PN102,853,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"6PN103,441,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"8PN105,450,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2PN16855,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"2.1/2PN161,215,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"3PN161,393,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"4PN162,005,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"5PN162,853,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"6PN163,441,000
شیر فلکه کشویی گلاب چدنی میراب"8PN165,668,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"2PN101,199,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"2.1/2PN101,362,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"3PN101,809,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"4PN102,441,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"5PN102,790,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"6PN103,412,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"8PN105,254,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"10PN108,524,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"12PN1011,837,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"14PN1015,565,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"2PN161,199,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"2.1/2PN161,362,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"3PN161,809,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"4PN162,441,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"5PN162,790,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"6PN163,412,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"8PN165,254,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"10PN168,524,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"12PN1611,837,000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب"14PN1615,565,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2PN10431,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2.1/2PN10495,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"3PN10615,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"4PN10757,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"5PN10937,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"6PN101,341,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"8PN102,104,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"10PN103,837,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"12PN105,254,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"14PN107,412,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2PN16445,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"2.1/2PN16510,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"3PN16633,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"4PN16780,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"5PN16966,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"6PN161,381,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"8PN162,196,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"10PN164,006,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"12PN165,485,000
شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی میراب"14PN167,738,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب ....... تاریخ بروز رسانی 98/05/28
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"2PN10562,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"2.1/2PN10659,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"3PN10839,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"4PN101,019,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"5PN101,329,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"6PN101,815,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"8PN103,150,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"2PN16562,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"2.1/2PN16659,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"3PN16839,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"4PN161,019,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"5PN161,329,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"6PN161,815,000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب"8PN163,150,000

مطالب مرتبط

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر لاستیکی قیمت لرزه گیر لاستیکی تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و لرزه …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)