Home / لیست قیمت ها / لیست قیمت شیرآلات / لیست قیمت شیرآلات وگ

لیست قیمت شیرآلات وگ

شیر آتش نشانی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
تومان
3شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا PN16 1,100,000
4شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا PN16 1,150,000
3شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا PN16 6,570,000
4شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا PN16 6,650,000
6شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا PN16 8,200,000
شیر تخلیه هوا وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 765,000
3شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 930,000
4شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 980,000
2شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,050,000
3شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,250,000
4شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,400,000
6شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 2,100,000
8شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 2,650,000
2شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,250,000
3شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,500,000
4شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,750,000
6شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 2,450,000
8شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 3,450,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1.1/4شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا PN16 780,000
1.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا PN16 950,000
2شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا PN16 1,160,000
2.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا PN16 1,500,000
3شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا PN16 1,650,000
4شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا PN16 2,180,000
1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 560,000
3/4شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 620,000
1شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 720,000
1.1/4شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 800,000
1.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 938,000
2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 995,000
2.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 1,350,000
3شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 1,480,000
4شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 1,950,000
5شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 2,475,000
6شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 3,450,000
8شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 5,750,000
10شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 9,500,000
12شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 12,300,000
14شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 19,400,000
16شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا PN16 22,500,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 1,850,000
2.1/2شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 2,300,000
3شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 2,800,000
4شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 4,300,000
5شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 4,700,000
6شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 7,850,000
8شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا PN16 12,950,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
ریال
1.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 845,000
2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 860,000
2.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 945,000
3شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 1,100,000
4شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 1,290,000
5شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 1,650,000
6شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 1,980,000
8شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 2,850,000
10شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 4,650,000
12شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 6,350,000
14شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 9,200,000
16شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 12,800,000
18شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10,GG25 18,500,000
1.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 935,000
2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 965,000
2.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,100,000
3شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,250,000
4شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,550,000
5شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,950,000
6شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 2,400,000
8شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 3,700,000
10شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 5,750,000
12شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 7,900,000
14شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 12,500,000
16شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 15,250,000
18شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 23,000,000
20شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 26,000,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 490,000
2شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 530,000
2.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 635,000
3شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 780,000
4شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 935,000
5شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,200,000
6شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 1,620,000
8شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 2,500,000
10شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 3,850,000
12شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16,GGG40 5,750,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 540,000
3/4شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 600,000
1شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 700,000
1.1/4شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 765,000
1.1/2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 900,000
2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 990,000
2.1/2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,250,000
3شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,385,000
4شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,870,000
5شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 2,480,000
6شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 3,500,000
8شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 5,700,000
10شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 9,400,000
12شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 12,000,000
14شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 19,400,000
16شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16,GG25 22,400,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 945,000
2.1/2شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,080,000
3شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,180,000
4شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,380,000
5شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,850,000
6شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 2,400,000
8شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 3,750,000
10شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 6,280,000
12شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 7,250,000
14شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 11,200,000
16شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 13,150,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 625,000
2.1/2شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 750,000
3شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 790,000
4شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 950,000
5شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,350,000
6شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,850,000
8شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 2,900,000
10شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 4,900,000
12شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 6,000,000
14شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 9,500,000
16شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا PN16,GG25 11,500,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 885,000
2.1/2شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 980,000
3شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,080,000
4شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,280,000
5شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,700,000
6شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 2,280,000
8شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 3,550,000
10شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 5,880,000
12شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 6,850,000
14شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 10,800,000
16شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 12,750,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
تومان
8شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا GGG40 2,940,000
10شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا GGG40 3,750,000
12شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا GGG40 4,490,000
14شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا GGG40 5,800,000
16شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا GGG40 6,850,000
18شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا GGG40 8,000,000
صافی دنده ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 100,000
3/4صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 120,000
1صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 140,000
1.1/4صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 180,000
1.1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 230,000
2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 315,000
2.1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 385,000
صافی دنده ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 296,000
3/4صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 315,000
1صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 335,000
1.1/4صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 375,000
1.1/2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 395,000
2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 445,000
2.1/2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 640,000
3صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 700,000
4صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 925,000
5صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,200,000
6صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 1,750,000
8صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 2,800,000
10صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 4,450,000
12صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 5,800,000
14صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 9,850,000
16صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 14,000,000
18صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 16,500,000
20صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 21,800,000
24صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا PN16,GG25 25,800,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 365,000
2.1/2قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 500,000
3قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 650,000
4قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 785,000
5قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 950,000
6قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 1,280,000
8قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 1,680,000
10قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 2,150,000
12قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 2,600,000
14قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 3,530,000
16قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 4,450,000
18قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 4,900,000
20قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 5,900,000
24قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 9,500,000
28قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 11,500,000
32قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 14,500,000
36قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 16,300,000
40قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 19,300,000
8قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 1,780,000
10قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 2,280,000
12قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 2,750,000
14قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 3,750,000
16قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 4,700,000
18قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 5,200,000
20قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 6,500,000
24قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 11,800,000
28قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 13,500,000
32قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 16,500,000
36قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 19,200,000
40قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 27,000,000

مطالب مرتبط

لیست قیمت شیرآلات میراب

لیست قیمت شیرآلات میراب

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)