تامین کننده تجهیز صنعت

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت شیرآلات وگ

شیر آتش نشانی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/19
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
تومان
شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا 3PN16 1,650,000
شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا 4PN16 1,730,000
شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا 3PN16 7,884,000
شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا 4PN16 7,980,000
شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا 6PN16 9,840,000
شیر تخلیه هوا وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا 2PN16,GGG40 1,470,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا 3PN16,GGG40 1,380,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا 4PN16,GGG40 1,470,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 2PN16,GGG40 1,575,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 3PN16,GGG40 1,875,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 4PN16,GGG40 2,100,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 6PN16,GGG40 3,150,000
شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 8PN16,GGG40 3,975,000
شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 2PN16,GGG40 1,875,000
شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 3PN16,GGG40 2,250,000
شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 4PN16,GGG40 2,625,000
شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 6PN16,GGG40 3,675,000
شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا 8PN16,GGG40 5,175,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا 1.1/4PN16 1,180,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا 1.1/2PN16 1,300,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا 2PN16 1,379,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16 1,870,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا 3PN16 2,238,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا 4PN16 3,140,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 1/2PN16 800,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 3/4PN16 890,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 1PN16 990,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 1.1/4PN16 1,075,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 1.1/2PN16 1,180,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 2PN16 1,250,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16 1,700,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 3PN16 2,035,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 4PN16 2,856,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 5PN16 3,520,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 6PN16 5,017,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 8PN16 8,064,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 10PN16 12,090,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 12PN16 18,300,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 14PN16 29,100,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا 16PN16 33,000,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 2PN16 2,664,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16 3,310,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 3PN16 4,030,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 4PN16 6,048,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 5PN16 6,760,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 6PN16 11,300,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا 8PN16 18,640,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت تومان
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 1.1/2PN10,GG25 1,430,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 2PN10,GG25 1,440,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 2.1/2PN10,GG25 1,680,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 3PN10,GG25 1,794,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 4PN10,GG25 2,080,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 5PN10,GG25 2,700,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 6PN10,GG25 3,143,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 8PN10,GG25 4,810,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 10PN10,GG25 7,540,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 12PN10,GG25 10,270,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 14PN10,GG25 13,800,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 16PN10,GG25 19,200,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 18PN10,GG25 25,000,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 1.1/2PN16,GGG40 1,500,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 2PN16,GGG40 1,584,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GGG40 1,788,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 3PN16,GGG40 2,227,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 4PN16,GGG40 2,522,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 5PN16,GGG40 3,591,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 6PN16,GGG40 4,330,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 8PN16,GGG40 6,682,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 10PN16,GGG40 9,240,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 12PN16,GGG40 13,720,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 14PN16,GGG40 18,720,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 16PN16,GGG40 22,800,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 18PN16,GGG40 31,570,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا 20PN16,GGG40 35,750,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 1.1/2PN16,GGG40 627,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 2PN16,GGG40 649,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GGG40 800,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 3PN16,GGG40 977,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 4PN16,GGG40 1,200,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 5PN16,GGG40 1,536,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 6PN16,GGG40 2,150,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 8PN16,GGG40 3,300,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 10PN16,GGG40 4,980,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا 12PN16,GGG40 7,080,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 1/2PN16,GG25 780,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 3/4PN16,GG25 866,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 1PN16,GG25 960,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 1.1/4PN16,GG25 1,040,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 1.1/2PN16,GG25 1,146,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 2PN16,GG25 1,216,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GG25 1,649,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 3PN16,GG25 1,970,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 4PN16,GG25 2,770,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 5PN16,GG25 3,410,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 6PN16,GG25 4,867,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 8PN16,GG25 7,820,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 10PN16,GG25 11,720,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 12PN16,GG25 17,750,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 14PN16,GG25 28,227,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا 16PN16,GG25 32,000,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 2PN16,GG25 1,012,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GG25 1,215,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 3PN16,GG25 1,599,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 4PN16,GG25 1,846,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 5PN16,GG25 2,400,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 6PN16,GG25 3,446,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 8PN16,GG25 5,815,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 10PN16,GG25 9,882,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 12PN16,GG25 12,150,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 14PN16,GG25 19,110,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا 16PN16,GG25 23,160,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 2PN16,GG25 750,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GG25 900,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 3PN16,GG25 1,185,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 4PN16,GG25 1,368,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 5PN16,GG25 1,782,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 6PN16,GG25 2,553,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 8PN16,GG25 4,300,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 10PN16,GG25 7,320,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 12PN16,GG25 9,000,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 14PN16,GG25 14,160,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا 16PN16,GG25 17,160,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 2PN16,GG25 975,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GG25 1,170,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 3PN16,GG25 1,540,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 4PN16,GG25 1,778,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 5PN16,GG25 2,316,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 6PN16,GG25 3,318,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 8PN16,GG25 5,600,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 10PN16,GG25 9,516,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 12PN16,GG25 11,700,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 14PN16,GG25 18,400,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا 16PN16,GG25 22,300,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
تومان
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا 8GGG40 4,586,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا 10GGG40 5,850,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا 12GGG40 7,000,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا 14GGG40 9,048,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا 16GGG40 10,686,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا 18GGG40 12,680,000
صافی دنده ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 100,000
3/4صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 120,000
1صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 140,000
1.1/4صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 180,000
1.1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 230,000
2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 315,000
2.1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16,GG25 385,000
صافی دنده ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 1/2PN16,GG25 407,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 3/4PN16,GG25 430,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 1PN16,GG25 460,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 1.1/4PN16,GG25 493,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 1.1/2PN16,GG25 518,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 2PN16,GG25 560,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 2.1/2PN16,GG25 800,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 3PN16,GG25 880,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 4PN16,GG25 1,165,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 5PN16,GG25 1,580,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 6PN16,GG25 2,420,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 8PN16,GG25 4,200,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 10PN16,GG25 6,647,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 12PN16,GG25 9,850,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 14PN16,GG25 16,256,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 16PN16,GG25 23,660,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 18PN16,GG25 27,885,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 20PN16,GG25 36,790,000
صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا 24PN16,GG25 43,550,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایز
اینچ
مدلقیمت
(تومان)
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 2PN10 570,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 2.1/2PN10 720,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 3PN10 936,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 4PN10 990,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 5PN10 1,200,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 6PN10 1,536,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 8PN10 1,950,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 10PN10 2,700,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 12PN10 3,588,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 14PN10 4,871,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 16PN10 6,141,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 18PN10 6,762,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 20PN10 8,142,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 24PN10 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 28PN10 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 32PN10 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 36PN10 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 40PN10 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 8PN16 2,456,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 10PN16 3,150,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 12PN16 3,960,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 14PN16 5,175,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 16PN16 6,486,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 18PN16 7,176,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 20PN16 8,970,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 24PN16 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 28PN16 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 32PN16 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 36PN16 تماس بگیرید
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا 40PN16 تماس بگیرید
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)