آی توپی پوزیشنر فیشر

آی توپی پوزیشنر فیشر (Fisher I/P Positioner)

آی توپی پوزیشنر فیشر دستگاهی است که برای اطمینان از عملکرد دقیق شیرهای کنترلی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین طیف وسیعی از این پوزیشنرها با طراحی انالوگ یا دیجیتال قابل ارائه هستند.

پوزیشنرها معمولا روی پوشش بالایی عملگرActuator (برای شیرهای کنترل خطی) یا نزدیک به انتهای شفت برای (شیرهای کنترل چرخشی) نصب میشوند.

قمت و خرید آی تو پی پوزیشنر فیشر

 بر اساس اینکه پوریشنر شیرهای کنترلی از هوا یا برق برای حرکت دادن عملگر استفاده میکنند، متفاوت هستند و در چهار نوع مختلف طراحی و تولید میشوند:

 • پنوماتیکی
 •  الکتریکی
 • الکتروپنوماتیکی
 • دیجیتال

انواع پوزیشنرها

1. پوزیشنر پنوماتیکی (Pneumatic valve positioner):

این پوزیشنرها معمولا سیگنال 3تا 15 Psi را از کنترلر دریافت میکنند و سیگنال پنوماتیکی را به محرک ارسال میکنند. آنها معمولا به صورت ترکیب با مبدل I/P استفاده میشوند،که سیگنال الکتریکی را به نیوماتیکی تبدیل میکنند.

در مواقعی که سیگنال های الکتریکی برای سایت با جو بالقوه انفجاری ایمن نباشد از سیگنال های پنوماتیکی جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از کار استفاده میشود.

2. پوزیشنر الکتریکی (Electronic valve positioner):

سیگنال الکتریکی 4تا 20 میلی آمپر را از کنترلر دریافت نموده و سیگنال آنالوگ را به عنوان خروجی به عملگر یا اکچویتور میفرستد. در پوزشنر الکتریکی از سنسور الکتریکی جهت تشخیص موقعیت شیر استفاده میشود. برای این نوع پوزیشنرها از سه نوع تحرک الکتریکی استفاده میشود:

 1. ولتاژ جریان متناوب تک فاز
 2. ولتاژ جریان متناوب سه فاز
 3. جریان مستقیم

3. پوزیشنر الکتروپنوماتیکی (Electro-Pneumatic valve positioner):

این پوریشنرها سیگنال الکتریکی بین 4 تا 20 میلی آمپر را از کنترل کننده دریافت می کنند،سپس با آنالیز آن سیگنال پنوماتیکی لازم را برای محرک شیر ارسال می نمایند. آنها از ترکیب برق و هوا استفاده میکنند.

4. پوزیشنر دیجیتال (Digital valve positioner):

پوزیشنر دیجیتال پیشرفته تر از پوزیشنرهای قبلی است و از نظر دریافت و ارسال سیگنال کاملا مشابه الکتروپنوماتیکی عمل میکنند.

آنها بسیار دقیق هستند و سرعت کنترل قابل تنظیم دارند همچنین از هوای کمتری نسبت به پوزیشنرهای آنالوگ استفاده میکنند و امکان تشخیص دیجیتال انلاین را فراهم میکنند.

انواع مختلف آی توپی پوزیشنر فیشر

1. پوزیشنر فیشر پنوماتیکی مدل 3660

پوزیشنر فیشر سیگل اکت پنوماتیکی مدل 3660، با عملگرهای مختلف بر روی شیر های گوناگونی نصب میشود. این پوزیشنرهای سخت موقعیت شیر کنترلی را متناسب با سیگنال ورودی پنوماتیکی که از دستگاه کنترلر دریافت میکنند، تنظیم میکنند.

 • طبقه بندی مناطق خطر: ATEX Group II Category 2 Gas and Dust, CUTR for Groups II/III Category 2 Equipment
 • استانداردها: ATEX, CUTR, PED
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال psi 3-15- سیگنال پنوماتیکی 0.2-1 bar
 • سیگنال ورودی: سیگنال پنوماتیکی
 • حداکثر فشار خروجی: 90psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری: دمای بالا و دمای استاندارد
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا

2.پوزیشنر فیشر پنوماتیکی مدل 3610J

پوزیشنر فیشر پنوماتیکی مدل 3610J، در ترکیب با عملگرهای چرخشی میباشند که برای کنترل دقیق موقعیت شیرهای کنترلی مورد استفاده قرار میگیرند. این پوزیشنرهای سخت موقعیت شیرکنترلی را متناسب با سیگنال ورودی پنوماتیکی یا جریان DC فراهم می کنند و به طور یکپارچه بر روی بدنه عملگر نصب میشوند.

 • طبقه بندی مناطق خطر: ATEX Group II Category 2 Gas and Dust, CUTR for Groups II/III Category 2 Equipment
 • استانداردها: ATEX, CUTR, PED
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال psi 3-15- سیگنال پنوماتیکی 0.2-1 bar
 • سیگنال ورودی: سیگنال پنوماتیکی
 • حداکثر فشار خروجی: 50 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا، گاز طبیعی

3. آی توپی پوزیشنر فیشر الکتروپنوماتیکی مدل 3661

آی توپی پوزیشنر های سینگل اکت الکتروپنوماتیکی فیشر مدل 3661، با عملگرهای مختلف روی شیر های کنترلی خطی برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود. این پوزیشنر ها موقعیت شیر را متناسب با سیگنال ورودی پنوماتیکی یا سیگنال ورودی استاندارد میلی آمپری DC که از دستگاه کنترلر دریافت میکنند، تشخیص داده و کنترل می کنند.

 • طبقه بندی مناطق خطر: Intrinsically Safe, Non-incendive, Dust
 • استانداردها: CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, RCM
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال 4-20 میلی امپر آنالوگ
 • سیگنال ورودی: سیگنال الکتریکی
 • حداکثر فشار خروجی: 90 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا

4. پوزیشنر فیشر پنوماتیکی مدل 3710

پوزیشنرهای پنوماتیکی فیشر مدل 3710، جهت استفاده با عملگرهای چرخشی و پیستونی طراحی شده اند. انها موقعیت شیرهای کنترلی را در واکنش به سیگنال ورودی پنوماتیکی و جریان DC فراهم میکنند. همچنین میتوان آنها را به صورت سینگل یا دابل اکت برای عملگرهای چرخشی طراحی کرد.

 • طبقه بندی مناطق خطر: ATEX Group II Category 2 Gas and Dust, CUTR for Groups II/III Category 2 Equipment
 • استانداردها: ATEX, CUTR, PED
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال psi 3-15- سیگنال پنوماتیکی 0.2-1 bar
 • سیگنال ورودی: سیگنال پنوماتیکی
 • حداکثر فشار خروجی: 150 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد، دمای بالا
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا، گاز طبیعی

5. آی توپی پوزیشنر فیشر الکتروپنوماتیکی مدل 3620JP

پوزیشنرهای الکتروپنوماتیکی دابل اکت مدل 3620JP، با عملگرهای چرخشی طراحی شده اند که برای کنترل موقعیت شیرها مورد استفاده قرار میگیرند.این پوریشنرها موقعیت شیر را متناسب با سیگنال ورودی جریان DC فراهم میکنند و به طور یکپارچه روی بدنه عملگر نصب میشوند.

 • طبقه بندی مناطق خطر: Explosion Proof, Intrinsically Safe, Non-incendive, Dust
 • استانداردها: CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال 4-20 میلی امپر آنالوگ
 • سیگنال ورودی: سیگنال الکتریکی
 • حداکثر فشار خروجی: 150 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد، دمای بالا
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا

6. آی توپی پوزیشنر فیشر الکتروپنوماتیکی مدل 3720

آی توپی پوزیشنرهای الکترو پنوماتیکی مدل 3720، با عملگرهای چرخشی به صورت دیافراگمی و پیستونی طراحی شده اند. این پوزیشنرهای الکتروپنوماتیک یک بال ولو یا موقعیت دیسک را برای سیگنال ورودی خاص فراهم می کنند. موقعیت شیر را در پاسخ به سیگنال ورودی جریان DC فراهم می کند و به راحتی میتواند به صورت سینگل یا دابل اکت برای عملگرهای چرخشی پیکربندی شود.

مدل فیشر 3720 با افزودن یک مبدل الکتروپنوماتیک I/P به مدل فیشر 3710 ایجاد شده است.

 • طبقه بندی مناطق خطر: Explosion Proof, Intrinsically Safe, Non-incendive, Dust
 • استانداردها: CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال 4-20 میلی امپر آنالوگ
 • سیگنال ورودی: سیگنال الکتریکی
 • حداکثر فشار خروجی: 150 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد، دمای بالا
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا

7. پوزیشنر فیشر پنوماتیکی مدل 3582

پوزیشنر پنوماتیکی سینگل اکت مدل 3582، در شیرهای کنترلی با عملگر دیافراگمی مورد استفاده قرار میگیرند. این پوزیشنرهای شیر پنوماتیک یک سیگنال ورودی پنوماتیک را از یک دستگاه کنترل دریافت می‌کنند و فشار تغذیه را به عملگر شیر کنترل اعمال می‌کند و موقعیت دقیق استم را که متناسب با سیگنال ورودی پنوماتیک است، تنظیم می کنند.

 • طبقه بندی مناطق خطر: ATEX Group II Category 2 Gas and Dust, CUTR for Groups II/III Category 2 Equipment
 • استانداردها: ATEX, CUTR, PED
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال psi 3-15- سیگنال پنوماتیکی 0.2-1 bar
 • سیگنال ورودی: سیگنال پنوماتیکی
 • حداکثر فشار خروجی: 50 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد، دمای بالا
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا، گاز طبیعی

پوزیشنر فیشر الکتروپنوماتیکی مدل 3582i: یک پوزیشنر مناسب و دقیق است که  قادر به مقاومت در برابر ارتعاش های محیط‌های صنعتی میباشد.

8. پوزیشنر فیشر پنوماتیکی مدل 3570

پوزیشنر پنوماتیکی فیشر مدل 3570، موقعیت استم را با توجه سیگنال های ورودی از دستگاه کنترلر، کنترل میکند. این پوزیشنرها معمولا با عملگرهای پیستونی طراحی میشوند. با این حال، انواع محصولات مدل 3570 را میتوان با عملگرهای پنوماتیکی، استم بلند، سیلندری و عملگرهای دیافراگمی استفاده کرد.

 • طبقه بندی مناطق خطر: ATEX Group II Category 2 Gas and Dust, CUTR for Groups II/III Category 2 Equipment
 • استانداردها: ATEX, CUTR, PED
 • پروتکل ارتباطی: سیگنال psi 3-15- سیگنال پنوماتیکی 0.2-1 bar
 • سیگنال ورودی: سیگنال پنوماتیکی
 • حداکثر فشار خروجی: 50 psi
 • نوع نصب: نصب روی اکچویتور
 • دمای کاری:دمای استاندارد، دمای بالا
 • کنترل موقعیت : ماژولار
 • منبع تغذیه: هوا، گاز طبیعی

ساختار آی توپی پوزیشنر

 در ادامه به بررسی اجزای اصلی پوزیشنرها می پردازیم:

 1. -شیر راهنما (spool valve): سیگنال صادر شده از کنترلر مستقیما به شیر راهنما منتقل میشود و به میله رابط ارسال میگردد.
 2. – میله رابط (Interface Rod): سیگنال هایی که به پوزیشنر ارسال میشوند نیاز به ارزیابی و صحت سنجی دارند در واقع میله رابط نقش بررسی صحت سیگنال ارسالی را به عهده دارد.
 3. – شیر قدرت (pilot valve): به نام‌های رله یا بوستر نیز معروف است و باعث تقویت فرمان صادره از کنترلر میشود همچنین وظیفه تقویت سیگنال را به عهده دارد.
 4. – بادامک (cam): باذامک به صورت مستقیم به پلاگ شیر کنترلی متصل است و به محض صادر شدن فرمان،با به حرکت درآمدن بادامک شیر نیز باز یا بسته میشود.

مطالب مرتبط

فلنج عایق

فلنج عایق

کیت عایقی فلنج جهت عایق نمودن خطوط لوله در برابر جریان های ناگهانی و عدم انتقال آن به طرف دیگر فلنج ساخته شده و در سه تیپ سری E،F،D و با توجه به نوع فلنج مورد استفاده شده انتخاب می گردد. 

جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 87700142-021 ( 30 خط ویژه ) یا شماره موبایل 09374371848 تماس بگیرید
تماس فوری(مشاوره و خرید)