Home / آخرین محصولات / سوپاپ اطمینان

تامین کننده تجهیز صنعت

  • تلفن: 88109770-021
  • همراه / تلگرام : 09374371848
  • فکس: 89776750
  • ايميل: tajhizsanat88@gmail.com

سوپاپ اطمینان

safety valve

شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان

 

شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان شیری است که مانع از ازدیاد فشار در تجهیزات شده و ایمنی افراد و تجهیزات را حفظ می نماید . با افزایش فشار کار سیستم بیش از حد تعیین شده ، شیر اطمینان (سوپاپ اطمینان) با تخلیه حجمی از سیال به خارج از سیستم موجب تثبیت فشار می گردد. مهم است که شیرهای اطمینان تحت هر شرایطی ، وظیفه خود را انجام دهند و مانع از ازدیاد فشار سیستم شوند.

در هر جایی که احتمال افزایش فشار بیش از حداکثر مجاز سیستم (MA WP) وجود داشته باشد ، باید از شیر اطمینان استفاده کرد. در سیستم های بخار ، شیر اطمینان معمولا در روی بویلر (دیگ بخار) و تجهیزاتی مانند خروجی فشار شکن ها نصب می شود .

حتی گاهی از شیر اطمینان به عنوان یک شیر خودکار یکطرفه استفاده می کنند.

شیر اطمینان شیری است که به صورت اتوماتیک و بون کمک هر گونه انرژی خارجی موجب تخلیه مقدار مشخصی از سیال شده تا از افزایش فشار ، بیش از مقدار تعین شده جلوگیری کند و همچنین پس از بازگشت فشار به حالت طبیعی ، بسته شده و از خروج بیشتر سیال جلوگیری کند.

 

سوپاپ اطمینان 1

اصطلاحات کاربردی در مورد شیرهای اطمینان

set point
تنظیم مناسب نقطه عملکرد وباز شدن سفتی ولو ، اولا بدلایل ایمنی وثانیا به منظور اطمینان از کارکرد شیر  با حداقل صدا وهمچنین ممانعت از صدمه به شیرضروری می باشد. این نقطه نباید بیشتر از SOL/P یا (محدوده فشار کارکرد ایمن تجهیزات) باشد واز طرفی تنظیم فشار آزاد سازی شیر اطمینان روی فشار کمتر از SOL/P هیچ مزیتی به همراه نخواهد داشت و تنها باعث افزایش احتمالی دفعات باز شدن شیر اطمینان و فرسوده شدن آن خواهدگشت.
میزان تغییرات احتمالی در فشار سیستم به عنوان پارامتر دیگری است که باید در فشار تنظیم شیر اطمینان در نظر گرفته شود تا از بازشدن بی مورد شیر جلوگیری بعمل آید.درصورت نادیده انگاشتن این مورد ، شیر اطمینان دربسیاری از موارد در حالت نزدیک به بسته کار خواهد نمودکه به این پدیده Simmeringگفته می شود. این حالت در نتیجه نزدیک بودن بیش از اندازه فشار سیستم به نقطه تنظیم روی میدهد وعلاوه بر  ایجاد سروصدا ومسائل  جانبی ، باعث ایجاد صدمه به قسمت های داخلی شیر ودرنتیجه نشت دائمی آن خواهد شد.

Over pressure
فشاری است که سفتی ولو  در وضعیت کاملا باز قرار می گیرد وحداکثر ظرفیت تخلیه خود را دارا می باشد.واضح است که این فشار بالاتر از فشار نقطه تنظیم Set pressure می باشد ومقدار ان با توجه به کاربردها واستانداردهای مختلف ، متفاوت می باشد.استاندارد  BS 5500این مقدار اختلاف فشار را درمورد سیستمھای بخار وگاز برابر حداکثر ده درصد فشار تنظیمی شیر اطمینان در نظر می گیرد.

Blowdown
مقدار اختلاف فشار پائین تر از نقطه تنظیمسفتی ولو  است که جهت بسته شدن کامل ومحکم سفتی ولو  پس از باز شدن وسپس برگشت سیستم به فشار عادی مورد احتیاج می باشد . میزان Blowdown نیز طبق استاندارد مذکور حداکثر حدود % 10 می باشد.

مطالب مرتبط

سنسور-دمای-کانالی

سنسور دمای کانالی

نوعی از سنسورهای اندازه گیری دما که جهت اندازه گیری دمای کانال های هوا از …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)