آهن یک

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت ورق استیل

لیست قیمت ورق اسانی
1400/9/21
به علت نوسان باستیل ....... تاریخ بروز رزار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
ضخامتسایزوزنشرح کالاقیمت (تومان)
11000*20001ورق استیل ۳۱۶تماس بگیرید
1.51000*20001.5ورق استیل ۳04تماس بگیرید
1.51000*20001.5ورق استیل ۳۱۶تماس بگیرید
1.51000*20001.5ورق استیل 430تماس بگیرید
1.51250*25001.5ورق استیل شیت تماس بگیرید
1.51250*25001.5ورق استیل 321تماس بگیرید
1.51500*30001.5ورق استیل شیت تماس بگیرید
1.51500*60001.5ورق استیل ۳04تماس بگیرید
1.51500*30001.5ورق استیل 321تماس بگیرید
1.51250*25001.5ورق استیل ۳04تماس بگیرید
21000*20002ورق استیل ۳09تماس بگیرید
21000*20002ورق استیل ۳10تماس بگیرید
21000*20002ورق استیل ۳۱۶تماس بگیرید
21220*24002ورق استیل شیتتماس بگیرید
21250*25002ورق استیل ۳04تماس بگیرید
21250*25002ورق استیل ۳۱۶تماس بگیرید
21500*30002ورق استیل ۳09تماس بگیرید
21500*30002ورق استیل ۳۱۶تماس بگیرید
21000*20002ورق استیل ۳04تماس بگیرید
2.51000*20002ورق استیل ۳04تماس بگیرید
31000*20003ورق استیل تماس بگیرید
31000*20003ورق استیل شیتتماس بگیرید
310003ورق استیل ۳10تماس بگیرید
31000*20003ورق استیل 321تماس بگیرید
31250*25003ورق استیل شیتتماس بگیرید
31500*30003ورق استیل ۳09تماس بگیرید
33000*60003ورق استیل ۳10تماس بگیرید
31500*30003ورق استیل ۳16تماس بگیرید
41000*20004ورق استیل ۳10تماس بگیرید
41000*20004ورق استیل ۳16تماس بگیرید
41000*20004ورق استیل 430تماس بگیرید
41500*30004ورق استیل ۳10تماس بگیرید
41500*30004ورق استیل ۳16تماس بگیرید
51000*20005ورق استیل ۳10تماس بگیرید
51000*20005ورق استیل ۳16تماس بگیرید
51250*25005ورق استیل ۳16تماس بگیرید
51500*30005ورق استیل شیتتماس بگیرید
51500*30005ورق استیل ۳10تماس بگیرید
51500*30005ورق استیل ۳10تماس بگیرید
51500*60005ورق استیل ۳16تماس بگیرید
61000*20006ورق استیل ۳16تماس بگیرید
61500*30006ورق استیل شیتتماس بگیرید
61500*60006ورق استیل شیتتماس بگیرید
61500*60006ورق استیل ۳16تماس بگیرید
61500*60006ورق استیل 321تماس بگیرید
81000*20008ورق استیل ۳16تماس بگیرید
81500*30008ورق استیل ۳16تماس بگیرید
101500*600010ورق استیل ۳10تماس بگیرید
151500*600015ورق استیل شیتتماس بگیرید
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)