تست ذرات مغناطیسی

تست ذرات مغناطیسی

چگونگی تشخیص عیوب در روش تست ذرات مغناطیسی (MT) بدین ترتیب است که هنگام تشکیل یک میدان مغناطیسی در قطعه عیوبی که در جهت عمود بر میدان قرار گرفته اند باعث انحراف و پیچیدگی خطوط میدان مغناطیسی شده و یک نشتی در آن منطقه ایجاد میکنند.

مقداری از ذرات پودر آهن اعمال شده بر روی قطعه در محل نشتی میدان تجمع پیدا کرده و علائمی را تشکیل میدهند که نمایانگر محل، شکل و اندازه ناپیوستگیها میباشد.

تست ذرات مغناطیسی (MT) یکی از روشهای NDT جهت تشخیص ترک و دیگر ناپیوستگیهای سطحی و زیر سطحی در مواد فرومغناطیس میباشد.

در این روش حداکثر حساسیت تست در سطح قطعات بوده و با افزایش عمق عیوب به مراتب از حساسیت تست کاسته میشود.

 فاکتورهایی از قبیل جهت و قدرت میدان مغناطیسی، خواص مغناطیسی قطعه، محل و جهت قرارگیری ناپیوستگیها و نوع پودر مغناطیسی اعمال شده تأثیر بسزایی بر تشکیل و تجمع پودر مغناطیسی در محل نشتی میدان و از این رو تعیین نوع و محل دقیق ناپیوستگی با این روش خواهد داشت.

تجهیزات انجام تست ذرات مغناطیسی

برخی از امکانات و تجهیزات جهت انجام تست ذرات مغناطیسی (MT) به شرح ذیل میباشد:

1.    تجهیزات مدرن تست ذرات مغناطیسی (MT) شامل یوک های الکترومغناطیس AC و DC.
2.    تجهیزات روش پراد با قابلیت حمل.
3.    تجهیزات ایستگاهی تست ذرات مغناطیسی (MT) نظیر Coil ، Head shot و Central Conductor جهت تست قطعات با تولید انبوه.
4.    کیت های نور ماورای بنفش با شدت زیاد جهت تست به روش فلورسنت و تجهیزات مغناطیس زدایی.
5.    کارشناسان تست ذرات مغناطیسی (MT) دارای صلاحیت و مدارک تأیید شده سطح II,I مطابق با استاندارد ASNT SNT-TC-1A.
6.    متخصصان ASNT NDT Level III مستقر در دفتر شرکت جهت ارائه خدمات مشاوره و تهیه و تأیید دستورالعمل های تست ذرات مغناطیسی (MT).

مطالب مرتبط

لوله بوردون چیست

لوله بوردون چیست

لوله بوردون یکی از متداول ترین وسیله های اندازه گیری فشار میباشد که از طریق …

جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 87700142-021 ( 30 خط ویژه ) یا شماره موبایل 09374371848 تماس بگیرید
تماس فوری(مشاوره و خرید)