تامین کننده تجهیز صنعت

 • تلفن: 87700142-021
 • همراه / واتس آپ : 09374371848
 • ايميل: tajhizsanat88@gmail.com

شیر فلکه آتش نشانی

یکی از مهمترین و پرکاربرترین انواع شیر ها شیر فلکه آتش نشانی است . تجهیز صنعت تامین کننده انواع شیر های آتش نشانی می باشد . ما در اینجا قصد داریم شما را با انواع شیر های آتش نشانی آشنا کنیم .

 

شیر فلکه آتش نشانی شیری است که در مناطق مختلف برای تامین آب جهت مواقع حریق، شستشوی خیابان و آبدهی باغچه ها استفاده می کنند.

جنس شیرآلات آتش نشانی معمولا از آلیاژ برنج که ترکیب مس و روی است می باشد و به همین دلیل از طول عمر بالایی برخوردار است.

دو نوع شیر فلکه آتش نشانی داریم زاویه دار و ایستاده که در جوار مدارس و خیابان ها و غیره مشاهده کرده اید.

شیر زاویه دار در جعبه یا باکس آتش نشانی استفاده می شود و در کل جهت نصب در تابلوی آتش نشانی استفاده می شود.

 

شیر فلکه آتش نشانی 2

 

انواع ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی

 

شیرهای آتش نشانی انواع مختلفی دارند که از متداول ترین و پرمصرف ترین آن ها شیرهای آتش نشانی نوع پایه دار ایستاده (روی زمین) می باشد .

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ مختلفی تقسیم می شوند که در زیر به معرفی انواع آن می پردازیم .

 

ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ

 

شیر آتش نشانی نوع ایستاده به دستگاهی اطلاق می گردد که در شهر و محوطه های صنعتی و اماکن مورد نیاز بر روی شبکه های آبرسانی شهری و اضطراری تحت فشار نصب می شود .

این شیر دارای حداقل یک دهانه گیرنده و سه دهانه دهنده آب در اندازه های مختلف بوده و دهانه های دهنده مجهز به درپوش زنجیردار و شیر نیز دارای مکانیزم تخلیه خودکار برای جلوگیری از یخ زدگی و یا خوردگی و زنگ زدگی بوده و همچنین مجهز به یک فلنج ضربه گیر ایمنی می باشد.

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ شلنگ آتش نشانی ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی 2/5 3 ﺍﯾﻨﭻ ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ 4 ﺍﯾﻨﭻ ﺁﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩی ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ بعد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. 

 

ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺮ

 

ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ترﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ یخ زدگی ﺁﺏ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻡ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ (DN100) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ

 

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ مخصوص ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻠﻨﮓ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ شلنگ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ  ( DN80 ) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی شیر فلکه آتش نشانی

 

 1. ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد .
 2. ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻠﻨﺞ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ و ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩﺍی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﯿــﺮ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ بلوک بتنی ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.
 4. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درشت دانه ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺯﻫﮑﺸﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺩﺳﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد .
 6. ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ رنگ های ﺯﺭﺩ، ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭوﺯ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾت و مشاهده ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
 7. ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ لوله ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺭوﺩی ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

 

نکاتی که باید برای خرید شیر فلکه آتش نشانی به آن توجه داشته باشیم

 

 • جنس
 • کاربرد
 • سایز و اندازه

شیر فلکه آتش نشانی نقش مهمی در کنترل آب ورودی به داخل مجموعه ی اطفاء حریق بازی می کند.

در بین مجموعه ی اطفاء حریق اجزاء مختلفی وجود دارد که همانطور که گفته شد باید براساس نیاز و کاربرد خود انتخاب مناسبی داشته باشید

با توجه به کاربرد ایمنی شیرآلات آتش نشانی در سازه مسکونی و اداری و مورد نیاز بودن این تجهیزات، تولید کنندگان متعددی مبادرت به تولید انواع شیر الات آتش نشانی نموده اند تا بتوانند پاسخگوی این بخش از نیاز صنعت باشد.

 

لینک های مرتبط :

شیر فلکه سیم ایتالیا / شیر فلکه کشویی / لیست قیمت شیرآلات / fire hydrant 

مطالب مرتبط

گیج دما ویکا

گیج دما ویکا

گیج دما ویکا   تجهیز صنعت واردات و پخش انواع گیج دما ویکا   در مدلهای …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)