آهن یک

  • تلفن: 49016-021
  • همراه / تلگرام : 09129378493
  • فکس: 42693049
  • ايميل: sales@ahan1.com

لیست قیمت شیرهای پروانه ای

لیست قیمت شیرهای پروانه ای

قیمت شیرهای پروانه ای

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 - برند Instru Mate ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

سایز اینچ سایز میلیمتر اهرمی قیمت تومانگیربکسی قیمت تومان
1-1/2DN40تماس بگیریدتماس بگیرید
2DN50تماس بگیریدتماس بگیرید
2-1/2DN65تماس بگیریدتماس بگیرید
3DN80تماس بگیریدتماس بگیرید
4DN100تماس بگیریدتماس بگیرید
5DN125تماس بگیریدتماس بگیرید
6DN150تماس بگیریدتماس بگیرید
8DN200تماس بگیریدتماس بگیرید
10DN250تماس بگیریدتماس بگیرید
12DN300تماس بگیریدتماس بگیرید
14DN350تماس بگیریدتماس بگیرید
16DN400تماس بگیریدتماس بگیرید
18DN450تماس بگیریدتماس بگیرید
20DN500تماس بگیریدتماس بگیرید

شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکسی Instru Mate PN16 ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

سایز اینچ سایز میلیمتر قیمت تومان
250تماس بگیرید
2-1/265تماس بگیرید
380تماس بگیرید
4100تماس بگیرید
5125تماس بگیرید
6150تماس بگیرید
8200تماس بگیرید
10250تماس بگیرید
12300تماس بگیرید

شیر پروانه ای دیسک کروم PN16 - برند INSTRU MATE ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

سایز اینچ سایز میلیمتر اهرمی قیمت تومان گیربکسی قیمت تومان
2DN50تماس بگیریدتماس بگیرید
2-1/2DN65تماس بگیریدتماس بگیرید
3DN80تماس بگیریدتماس بگیرید
4DN100تماس بگیریدتماس بگیرید
5DN125تماس بگیریدتماس بگیرید
6DN150تماس بگیریدتماس بگیرید
8DN200تماس بگیریدتماس بگیرید
10DN250تماس بگیریدتماس بگیرید
12DN300تماس بگیریدتماس بگیرید
14DN350تماس بگیریدتماس بگیرید

شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم Dragon PN16 ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/21
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

سایز اینچ سایز میلیمتر قیمت تومان
250تماس بگیرید
2-1/265تماس بگیرید
380تماس بگیرید
4100تماس بگیرید
5125تماس بگیرید
6150تماس بگیرید
8200تماس بگیرید
10250تماس بگیرید
12300تماس بگیرید

شیرهای پروانه ای

شیر پروانه ای لاگ فاراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزقیمت
شیر پروانه ای لاگ فاراب"2تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"2/5تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"3تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"4تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"5تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"6تماس بگیرید
شیر پروانه ای لاگ فاراب"8تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت (تومان)
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "1PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2.1/2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "3PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "4PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "5PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "6PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "8PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "1PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "2.1/2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "3PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "4PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "5PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب "6PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب ....... تاریخ بروز رسانی 99/11/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاسایزنوعقیمت
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "1PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2.1/2PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "3PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "4PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "5PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "6PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "8PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "10PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "12PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "14PN10 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "1PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "2.1/2PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "3PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "4PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "5PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "6PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "8PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "10PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "12PN16 تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب "14PN16 تماس بگیرید
Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)