دیافراگم ویکا

دیافراگم ویکا

تجهیز صنعت واردات و ساخت دیافراگم سیل با فشار کاری مختلف تمام استیل جهت مانومتر و گیج های فشار ترانسمیتر فشار تامین انواع دیافراگم سیل از برندهای ویکا ، اشکرافت ، رویگر را در بر دارد.

قیمت و خرید دیافراگم سیل ویکا

کاربرد دیافراگم ویکا

 • دیافراگم ویکا جهت مانومتر
 • دیافراگم ویکا جهت گیج فشار
 • دیافراگم ویکا جهت ترانسمیتر
 • دیافراگم ویکا جهت مانوستات

دیافراگم سیل ها که همچنین سیل های شیمیایی نامیده می شوند به منظور جداسازی گیج های فشار ، سوئیچ ها و ترانسمیترها از مسدود شدن و محیط های خورنده مورد استفاده قرار می گیرند.و

بدنه دیافراگم سیل های استاندارد و دیافراگم ها از استینلس استیل هستند.

علاوه بر این انواع مختلفی از مواد از فولاد کربن تا سوپر آلیاژ هاستلوی به منظور برآورده کردن خواسته اکثر کاربردها در دسترس اند.

دیافراگم سیل های ویکا می توانند در برنامه های فشاری از H2O “10 تا psi 15000 و دمای محیطی بین ℉130- و  ℉752 عمل کنند.

کاربرد های دیافراگم سیل

مثال هایی از کاربرد های دیافراگم سیل معمولی

 • محیط خورنده است و ممکن است به یک عنصر حساس مانند گیج لوله بوردون ، سوئیچ فشار یا دیافراگم ترانسمیتر صدمه بزند.
 • ممکن است دمای محیط برای یک گیج استاندارد ، سوئیچ یا ترانسمیتر خیلی بالا باشد که نتواند به درستی عمل کند.
 • محیط بسیار ویسکوز بوده یا تمایل به کریستال شدن ، پلیمر شدن داشته باشد و ممکن است پورت فشار یک گیج ، سوئیچ یا ترانسمیتر مسدود شود.
 • محیط غیر همگن بوده یا حاوی مواد معلقی است که ممکن است پورت فشار گیج ، سوئیچ یا ترانسمیتر را مسدود کند.
 • خواندن از راه دور مورد نیاز است. یک دیافراگم سیل با یک capillary line امکان نصب یک ابزار فشار از مسیر دور را فراهم می کند.
 • محیط سمی و خطرناک بوده و ممکن است محیط را آلوده کند. یک دیافراگم سیلی که مناسب طراحی شده محافظت بیشتری را فراهم می کند به عنوان مثال طراحی های all-welded .
 • کاربردهایی که به حفاظت فشاری بالا نیاز دارند.

سیستم های دیافراگم سیل ویکا عالی بوده و باعث صرفه جویی در مصرف می شوند با:

 • گسترش عمر مفید ابزار فشار
 • کاهش هزینه نصب
 • کاهش یا حذف هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری

می توانید با کلیک کردن بر روی گیج فشار دیافراگمی مشخصات محصول را مشاهده نمایید.

اصول عملکرد دیافراگم ویکا

شکل زیر اصول عملکرد یک مجموعه دیافراگم سیل را نشان می دهد. یک ابزار اندازه گیری فشار مانند یک گیج فشار معمولی یا ترانسمیتر فشار الکترونیکی مستقیما به دیافراگم سیل نصب می شوند یا به وسیله یک کپیلاری یا عنصر خنک کننده به سیل متصل می شوند. دیافراگم داخل دیافراگم سیل ، گیج یا ترانسمیتر را از محیط فرآیند جدا می کند.
هر بخشی از دیافراگم سیل (یعنی دیافراگم ، غلاف پایینی ، گسکت ها ) که در معرض محیط فرآیند قرار می گیرند از متریال هایی انتخاب می شوند که نسبت به دما ، فشار و حمله احتمالی مواد شیمیایی توسط محیط فرآیند ، مقاوم باشند. همچنین دیافراگم سیل با یک سیال انتقال دهنده یا سیال پر کننده سیستم پر می شود.
هر گونه فشار اعمال شده توسط محیط فرآیند به دیافراگم سیل به صورت هیدرولیکی به عنصر فشار گیج/ سوئیچ/ترانسمیتر منتقل می شود و به این ترتیب فشار باید خوانده شود.

دیافراگم ویکا

موارد موثر در انتخاب دیافراگم ویکا

هنگام انتخاب یک مجموعه دیافراگم سیل جزئیات زیر برای اطمینان از ایمنی و عملکرد رضایت بخش باید در نظر گرفته شود. برای کمک های فنی خاص با توجه به اثرات دمایی ، سازگاری حجمی و … با ویکا تماس بگیرید یا برگه مشخصات کامل دیافراگم سیل را برای آنالیزهای کارخانه ای ارسال کنید.

ترکیب فرآیند

از آنجا که دیافراگم و محفظه پایینی دیافراگم سیل در معرض محیط فرآیند قرار دارند ، ضروری است که متریالی را برای این اجزاء انتخاب کنیم که با این محیط سازگار باشند. جداولی برای کمک به انتخاب این متریال ها وجود دارند، با این حال مشتری ، منبع نهایی برای تعیین مناسب مواد است . ویکا نمی تواند مناسب بودن را تضمین کند. برای اطلاعات در این زمینه راهنماهای مرجع متعدد از جمله جدول خوردگی را در کتاب های مرجع ببینید.

دما

هر سیستم اندازه گیری دیافراگم سیل (دیافراگم سیل ، ابزار فشار و عنصر خنک کننده یا کپیلاری) با مقداری سیال پر کننده در دمای محیط حدود  70 پر می شود. این دما به عنوان دمای سیستم ثبت می شود. سیال پر کننده مطابق با تغییرات دمایی مبسط یا منقبض می شود. این به نوبه خود فشار عنصر حسگر را افزایش یا کاهش می دهد. این امر باعث افزودن اثرات تغییرات صفر به خروجی ابزار می گردد. به منظور کاهش این اثر هنگام انتخاب یک سیستم دیافراگم سیل ، دماهای فرآیند و محیط باید مشخص شود. تکنیک های کالیبراسیون پیشرفته خاص می تواند به منظور اطمینان از بهترین دقت ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در دماهای بالاتر از  300 یک عنصر خنک کننده یا کاپیلاری برای محافظت از ابزار فشار توصیه می شود.

محدوده فشار

حجم جابه جایی روی دیافراگم سیل مورد نیاز برای حرکت سیستم اندازه گیری دیافراگم سیل ( دیافراگم سیل ، ابزار فشار و کاپیلاری) باید بزرگ تر از حجم جابه جایی مورد نیاز برای حرکت عنصر حسگر فشار باشد. به طور معمول در محدوده فشار پایین تر ، دیافراگم بزرگ تری برای اجرای سیستم مورد نیاز است. برعکس برای محدوده فشارهای بالاتر ، دیافراگم های کوچک تر کافی هستند. ترانسمیترهای فشار نیز از این قاعده کلی پیروی می کنند که در فشار پایین تر ، دیافراگم بزرگ تر مورد نیاز است.

ابزار فشار

همان طور که در بالا ذکر شد (آیتم 3 ، محدوده فشار) دیافراگم سیل باید ظرفیت جابه جایی کافی برای فعالسازی ابزار فشار برای رسیدن به مقیاس کامل را داشته باشد. به عنوان یک قاعده کلی ، گیج های با اندازه کوچک تر برای کاربردهای فشار پایین مناسب تر هستند چون حجم جا به جایی کمتری برای بخشی از دیافراگم سیل برای تحریک ابزار فشار مورد نیاز است.

اتصال فرآیند

اتصال فرآیند توسط مشتری تعیین می شود. بیشتر اتصالات فرآیند رزوه ای ، فلنجی یا کلمپی هستند.علاوه بر این اتصالات اضافی نیز در دسترس اند.

سیال پر کننده سیستم

ویکا طیف وسیعی از سیالات پر کننده سیستم با دماهایی از  130- تا  752 را ارائه می کند. سازگاری شیمیایی سیال پر کننده سیستم با سیال فرآیند باید در صورت وقوع نشت به دقت در نظر گرفته شود. در کاربردهای پردازش غذا یک سیال غیر سمی باید انتخاب شود. برای محیط های اکسید کننده ، سیالات پر کننده ویژه ای در دسترس اند از جمله اکسیژن و کلراین.

موقعیت نصب

موقعیت نصب برای سیستم های دیافراگم سیلی که شامل کپیلاری اند ، مهم است . تفاوت سطح بین دیافراگم سیل ویکا و ابزار فشار ، باعث فشار هیدرواستاتیک بر روی عنصر حسگر می شود.

 • برای گیج های نصب شده بالای سطح دیافراگم سیل ، عقربه روی گیج پایین تر از نقطه صفر است.
 • برای گیج های نصب شده پایین سطح دیافراگم سیل ، عقربه روی گیج بالاتر از نقطه صفر است.

زمان پاسخ

این زمان پاسخ یعنی زمانی که طول می کشد تا ابزار فشار، 90 % مقدار تغییر فشار ناگهانی را نشان دهد که به ویژه برای مجموعه های ابزار/ دیافراگم سیل که شامل کپیلاری اند ، مهم می باشد. زمان پاسخ در سیستم هایی با کپیلاری های بلند به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در کاربردهای نیازمند کپیلاری های بلند ، زمان پاسخ می تواند با استفاده از لوله های کپیلاری با قطر بزرگ تر و کاهش ویسکوزیته سیال پر کننده سیستم ، کاهش داده شود. توصیه می شود که افزایش قطر داخلی کپیلاری ، تاثیر دما برسیستم اندازه گیری را افزایش می دهد. اگر اطلاعات دقیق تری مورد نیاز است با کارخانه مشورت کنید.

مطابقت داشتن سیل و گیج

برای محدوده های پایین ، اولویت گیج برای دسترسی به تنظیمات کالیبراسیون 2XX.54 یا 2XX.34 است. جدول زیر مطابقت بین انواع گیج و دیافراگم های سیل که توسط کارخانه توصیه شده را نشان می دهد.

دیافراگم ویکا2

مطالب مرتبط

ترانسمیتر دما یوکوگاوا

ترانسمیتر دما یوکوگاوا

ترانسمیتر دما یوکوگاوا از ترکیب دو واژه TRANSFER+METER گرفته شده است، یعنی تجهیزی که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده(METERING)وآن را به مکانی دورتر مثل اتاق کنترل انتقالTRANSFER دهد. 

جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 87700142-021 ( 30 خط ویژه ) یا شماره موبایل 09374371848 تماس بگیرید
تماس فوری (مشاوره و خرید)