لوله بوردون چیست

لوله بوردون یکی از متداول ترین وسیله های اندازه گیری فشار میباشد که از طریق اندازه گیری یک تغییر شکل مکانیکی، فشار را اندازه گیری میکند. به عنوان مثال لوله بوردون  c را که اغلب سطح مقطع بیضی شکل دارد در نظر بگیرید . شکل زیر یک نمونه لوله بوردون c را نمایش می دهد.

لوله برودون چیست

در لوله c یک انتهای لوله بسته است و انتهای دیگر آن به سیالی که قرار است فشارش اندازه گیری شود، مرتبط می گردد.

انتهای بسته از طریق تعدادی چرخ دنده، اهرم و اجزاء میکرومکانیکی دیگر به یک عقربه مرتبط می باشد .

وقتی فشار به لوله اعمال میشود به خاطر اختلاف بین نیروی وارده به جداره داخلی و خارجی لوله، زاویه ی انحنای لوله فلزی تغییرمیکند . از آنجایی که انتهای باز لوله در یک نقطه ثابت شده است، تغییر در انتهای لوله به سر بسته آن منتقل شده و سبب چرخش عقربه می شود .

خروجی لوله های بوردون علاوه بر نمایش مستقیم توسط عقربه ها، می توانند توسط ترانسدیوسر الکتریکی به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و در سیستم کنترلی استفاده شوند.

لوله بوردون چیست؟

بوردون ها برای بازه نسبتا خوبی از فشار سیالات، که معمولا بین 0.6ps در خلاء تا 20000psi  می باشد، مورد استفاده قرار می

لوله بوردون یکی از متداول ترین وسیله های اندازه گیری فشار میباشد که از طریق اندازه گیری یک تغییر شکل مکانیکی، فشار را اندازه گیری میکند. به عنوان مثال لوله بوردون  c را که اغلب سطح مقطع بیضی شکل دارد در نظر بگیرید . شکل زیر یک نمونه لوله بوردون c را نمایش می دهد.

لوله برودون چیست

در لوله c یک انتهای لوله بسته است و انتهای دیگر آن به سیالی که قرار است فشارش اندازه گیری شود، مرتبط می گردد.

انتهای بسته از طریق تعدادی چرخ دنده، اهرم و اجزاء میکرومکانیکی دیگر به یک عقربه مرتبط می باشد .

وقتی فشار به لوله اعمال میشود به خاطر اختلاف بین نیروی وارده به جداره داخلی و خارجی لوله، زاویه ی انحنای لوله فلزی تغییرمیکند . از آنجایی که انتهای باز لوله در یک نقطه ثابت شده است، تغییر در انتهای لوله به سر بسته آن منتقل شده و سبب چرخش عقربه می شود .

خروجی لوله های بوردون علاوه بر نمایش مستقیم توسط عقربه ها، می توانند توسط ترانسدیوسر الکتریکی به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و در سیستم کنترلی استفاده شوند.

لوله بوردون چیست؟

بوردون ها برای بازه نسبتا خوبی از فشار سیالات، که معمولا بین 0.6ps در خلاء تا 20000psi  می باشد، مورد استفاده قرار می اغلب، فشار سنج های بوردونی در فشارهای بالا، رفتار غیر خطی از خود بروز می دهند و به همین دلیل کمتر در فشارهای بالا، رفتار غیر خطی از خود بروز می دهند و به همین دلیل کمتر در فشارهای بالا مورد استفاده قرار می گیرند .

مطلق گیج یا تفاظلی بودن فشاری که فشار سنج بوردون اندازه گیری می کند را می توان با مشاهده صفحه دستگاه متوجه شد .

به عبارت دیگر چنانچه روی صفحه دستگاه barg ، bar A  و یا دلتا\نوشته شده باشد، به ترتیب منظور فشار مطلق فشار گیج و یا فشار تفاضلی با واحد بار می باشد .

در مواردی که روی دستگاه هیچ نشانه ای برای تشخیص این سه نوع فشار قرار داده نشده بود، برای اندازه گیری فشار، گیج مورد استفاده قرار می گیرد.

بوردون ها را به سه شکل متفاوت می سازند که هر یک در موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند :

لوله بوردون چیست

الف : بوردون های c  شکل که دارای دقت حدود  1%  می باشند .

ب : بوردون های حلزونی یا spiral  که دارای دقت حدود   0.5%  می باشند .

ج : بوردون های مارپیچی یا helical  که دارای دقت حدود   0.5%  تا  1%   می باشند.

بوردون های حلزونی بیشتر برای اندازه گیری فشارهای پایین استفاده می شوند و بوردون های c شکل و مارپیچی بیشتر برای اندازه گیری فشارهای بالا مورد استفاده قرار میگیرند.

فشار سنج های بوردونی دارای قطعات متحرک زیادی هستند و به همین دلیل نسبتا دچار استهلاک زیادی می شوند و به همین دلیل هر چند وقت یکبار احتیاج به تعمیر و کالیبراسیون پیدا می کنند.

اغلب، فشار سنج های بوردونی در فشارهای بالا، رفتار غیر خطی از خود بروز می دهند و به همین دلیل کمتر در فشارهای بالا، رفتار غیر خطی از خود بروز می دهند و به همین دلیل کمتر در فشارهای بالا مورد استفاده قرار می گیرند .

مطلق گیج یا تفاظلی بودن فشاری که فشار سنج بوردون اندازه گیری می کند را می توان با مشاهده صفحه دستگاه متوجه شد .

به عبارت دیگر چنانچه روی صفحه دستگاه barg ، bar A  و یا دلتا\نوشته شده باشد، به ترتیب منظور فشار مطلق فشار گیج و یا فشار تفاضلی با واحد بار می باشد .

در مواردی که روی دستگاه هیچ نشانه ای برای تشخیص این سه نوع فشار قرار داده نشده بود، برای اندازه گیری فشار، گیج مورد استفاده قرار می گیرد.

بوردون ها را به سه شکل متفاوت می سازند که هر یک در موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند :

لوله بوردون چیست

الف : بوردون های c  شکل که دارای دقت حدود  1%  می باشند .

ب : بوردون های حلزونی یا spiral  که دارای دقت حدود   0.5%  می باشند .

ج : بوردون های مارپیچی یا helical  که دارای دقت حدود   0.5%  تا  1%   می باشند.

بوردون های حلزونی بیشتر برای اندازه گیری فشارهای پایین استفاده می شوند و بوردون های c شکل و مارپیچی بیشتر برای اندازه گیری فشارهای بالا مورد استفاده قرار میگیرند.

فشار سنج های بوردونی دارای قطعات متحرک زیادی هستند و به همین دلیل نسبتا دچار استهلاک زیادی می شوند و به همین دلیل هر چند وقت یکبار احتیاج به تعمیر و کالیبراسیون پیدا می کنند.

 



جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 87700142-021 ( 30 خط ویژه ) یا شماره موبایل 09374371848 تماس بگیرید
تماس فوری(مشاوره و خرید)