کرنش سنج

 

کرنش سنج

stain gauge

 

 

کرنش سنج یا stain gauge چیست؟

 

کرنش سنج مقاومت الکتریکی یک سیم با طول سیم٬ رابطه ی مستقیم و با سطح مقطع ان رابطه ی معکوس دارد .به عبارت دیگر هر چه طول سیم بیشتر شود و یا سطح مقطع ان کمتر گردد ٬مقاومت الکتریکی سیم بیشتر خواهد شد. کرنش سنج‌ها یا استرین گیج ها یکی از متداول ترین ترانسدیوسر های فشار هستند.

این دستگاه اندازه گیری ( کرنش سنج ) شامل یک سنسور دیافراگمی است که روی ان یک یا چند مقاومت الکتریکی چسبانده شده است . معمولا این مقاومت ها روی صفحه جداگانه ای نصب شده‌اند و مجموعه ی انها روی دیافاگم قرار گرفته. کشیدگی سنسور بر اثر اعمال فشار ٬منجر به کشیده شدن صفحه در حد چند میکرون می شود و چون مقاومت الکتریکی کاملا به صفحه چسبانده شده ٬تغییر طول صفحه باعث تغییر طول مقاومت و درنتیجه تغییر مقاومت الکتریکی ان می شود.

 

 

 

این تغییر مقاومت الکتریکی که متناسب با میزان فشار اعمالی است ٬توسط یک پل وتسون اندازه گرفته می شود و در نهایت میزان تغییرات فشار محاسبه می گردد و به نمایشگر یا سیستم کنترلی ارسال کی گردد.

 

مطالب مربوط :

ضربه‌گیر گیج

فلومتر حرارتی جرمی

 

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)